Borke

Borke is geboren op 25 september 2011 bij ons thuis. Borke komt uit ons eerste nestje.
Borke is een broer van Marre. Zijn moeder is Silke en zijn vader is Chess fan a Twellegeaster Buorren.
Zijn stamboomnaam is Jurre Chess fan it Polderhiem.
Door omstandigheden is Borke op 27 april 2013 weer bij ons komen wonen.
Hieronder zijn foto's welke bij ons thuis zijn genomen. 
Onderaan staan de meest recente foto's.
 
 
 
 
 
 26 oktober 2013. Morgen, 27 oktober, is Borke precies een half jaar bij ons.
Het gaat goed met hem. Hij vindt het heerlijk tussen de dames.Borke eind december 2013.